Press Release

Maklumat Majelis Mujahidin Tentang Ucapan KSAD Dudung Abdurachman

Maklumat Majelis Mujahidin Tentang Ucapan KSAD Dudung Abdurachman

MAKLUMAT MAJELIS MUJAHIDIN TENTANG UCAPAN KSAD DUDUNG ABDURACHMAN Segala ungkapan puji dan syukur hanyalah berhak ditujukan kepada Allah, Pengatur dan Penguasa alam semesta. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, manusia pilihan yang diutus Allah sebagai Rahmatan lil Alamin. Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman di Podcast Deddy Corbuzier, yang tayang di YouTube […]

Legalisasi Perzinahan Mengancam Perguruan Tinggi Melalui PERMENDIKBUD

Legalisasi Perzinahan Mengancam Perguruan Tinggi Melalui PERMENDIKBUD

PERNYATAAN MAJELIS MUJAHIDIN “Legalisasi Perzinahan Mengancam Perguruan Tinggi Melalui PERMENDIKBUD” MENIMBANG : Bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Bahwa Undang-Undang-Dasar Negara […]

Maklumat Umum Majelis Mujahidin: PKI Gaya Baru Bencana Ideologi NKRI

Maklumat Umum Majelis Mujahidin: PKI Gaya Baru Bencana Ideologi NKRI

MAKLUMAT UMUM MAJELIS MUJAHIDIN PKI GAYA BARU BENCANA IDEOLOGI NKRI Menimbang : Kekhawatiran dan keresahan rakyat Indonesia terhadap masa depan bangsa dan negara di bawah pemerintahan rezim Joko Widodo, terkait bahaya bangkitnya PKI Gaya Baru, berawal dari perubahan Hari Lahir Pancasila, yang secara konstitusional diakui tanggal 18 Agustus 1945 diganti secara sepihak menjadi tanggal 1 […]

Surat Terbuka: Pidato KETUM PDIP Mengagumi Komunisme dan Sosialisme

Surat Terbuka: Pidato KETUM PDIP Mengagumi Komunisme dan Sosialisme

Nomor : 01ST/LT MM/IX/1442 Hal : Mohon Kajian dan Penelitian Lamp. : 1 berkas Sifat : PENTING Kepada Ykh: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Menteri Pertahanan RI Kepala BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI Kepala BIN (Badan Intelijen Nasional) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mencermati video viral pidato ucapan selamat HUT Seabad Partai Komunis Tiongkok […]

Majelis Mujahidin Menanggapi Keberatan PGI Terhadap Pelajaran Agama Islam Di Sekolah

Majelis Mujahidin Menanggapi Keberatan PGI Terhadap Pelajaran Agama Islam Di Sekolah

MAJELIS MUJAHIDIN Menanggapi Keberatan PGI Terhadap Pelajaran Agama Islam Di Sekolah Kepada : Menteri Agama RI Menteri Pendidikandan Kebudayaan RI Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Salam Sejahtera! Di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (UUD 1945 ps 29 ayat 1) kaum Kristen masih tetap memandang Islam sebagai ancaman, terutama terkait konsepsi keyakinan yang […]

Pernyataan Majelis Mujahidin: MENOLAK MIRAS SEBAGAI INVESTASI KEMUNGKARAN

Pernyataan Majelis Mujahidin: MENOLAK MIRAS SEBAGAI INVESTASI KEMUNGKARAN

Pernyataan Majelis Mujahidin MENOLAK MIRAS SEBAGAI INVESTASI KEMUNGKARAN Menimbang : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan konstitusi UUD NRI 1945, yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara (pasal 29 ayat 1-2), dan memosisikan agama menjadi ruh dan jiwa NKRI. Janji dan promosi Presiden Joko Widodo – Wapres Ma’ruf Amin dalam visi misi Capres […]

Pernyataan Majelis Mujahidin: “SKB 3 MENTERI MELANGGAR KONSTITUSI RI DAN KITAB SUCI AL-QUR’AN”

Pernyataan Majelis Mujahidin: “SKB 3 MENTERI MELANGGAR KONSTITUSI RI DAN KITAB SUCI AL-QUR’AN”

Pernyataan Majelis Mujahidin: “SKB 3 MENTERI MELANGGAR KONSTITUSI RI DAN KITAB SUCI AL-QUR’AN” Pemerintah mengeluarkan aturan terkait larangan bagi pemerintah daerah dan sekolah negeri mengenakan seragam beratribut agama. Semua kepala daerah dalam satu bulan ke depan diwajibkan mencabut peraturan yang mereka buat tentang pemakaian seragam dan atribut khas agama tertentu di sekolah. Kewajiban itu tertera […]

Pernyataan Majelis Mujahidin: TRAGEDI PEMBUNUHAN LASKAR FPI

Pernyataan Majelis Mujahidin: TRAGEDI PEMBUNUHAN LASKAR FPI

Pernyataan Majelis Mujahidin TENTANG TRAGEDI PEMBUNUHAN LASKAR FPI Kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda, diraih melalui pertolongan Allah, dengan kumandang Kalimat Takbir “Allahu Akbar”. Bukan dengan kalimat sekularisme, komunisme, liberalisme, maupun demokrasi. Maka sebagai bentuk rasa syukur bangsa Indonesia kepada Allah, diabadikan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi: “Atas berkat rahmat Allah […]